Hotline. 034-472312 , 034-473525
               Fax. 034-846730

  บี.ไอ.จี. อินเตอร์การ์ด 
  สาขากระทุ่มแบน สมุทรสาคร

  นโยบาย
    ผังองค์กร
    เครื่องแบบ
  แผนที่
  ข่าวสาร 


 บริษัทรักษาความปลอดภัย  บี.ไอ.จี.อินเตอร์การ์ด  จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )                  
สำนักงานเลขที่ 179/18  ถนนสุคนธวิท  ตำบลตลาดกระทุ่มแบน  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร  74110
โทรศัพท์ 0 – 3447 – 2312, 0 – 3447 – 3525  โทรสาร 0 – 3484 – 6730
Email :
B.I.G.-1@Hotmail.com, big1@big-interguard.com

ผู้จัดการฝ่ายขาย และ การตลาด
คุณธนกฤต  อินทเจียด  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 – 6334 – 4846
Email : thanakrit@big-interguard.com

รองผู้จัดการฝ่ายขาย และ การตลาด
คุณสาทิส ฤทธิ์ขำ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 – 6506 – 7767, 08 – 1354 – 8268
Email : satis@big-interguard.com

ระบบ Email :  Biginterguard.com
สามารถเข้าใช้งานได้ที่นี่  ติดต่อเรา

อีเมล์ของท่าน
เรื่อง:
ข้อความ:
ส่งพร้อมไฟด์ :

   

Hotline. 034-472312 , 034-473525
Fax. 034-846730

 

บี.ไอ.จี. อินเตอร์การ์ด
(กระทุ่มแบน สมุทรสาคร)

บี.ไอ.จี. อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป
(อำเภอเมือง สมุทรสาคร)

บี.ไอ.จี. เซพตี้การ์ด 
(ลำปาง) 

 บี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป
(ระยอง)

 บี.ไอ.จี. อินเตอร์เซฟการ์ด
(นนทบุรี)

 

บี.ไอ.จี. อินเตอร์เซฟการ์ด
(ชลบุรี)