Hotline :(034) 820730 ,426391
            Fax :(034)  426208

  บี.ไอ.จี.อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป
 สาขาอำเภอเมือง สมุทรสาคร

 

 

 ประวัติ

 

    ด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อวิชาชีพโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น คณะผู้บริหาร
มีความตระหนักเสมอพร้อมตอบสนอง พัฒนาการ
ให้บริการกับลูกค้าอย่างดีที่สุดและยั่งยืน โดยเมื่อ
วันที่ 17
ตุลาคม 2548 จึงได้เปิด บริษัทในนาม
บริษัท บี.ไอ.จี.อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด
เป็นแห่งที่ 2 เพื่อการบริการอย่างเป็นอาชีพและ
รวดเร็ว

อ่านต่อ


บริการ/
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

     เรายินดีรับทุกข้อเสนอแนะ ทุกความเห็น ของลูกค้า เพื่อบริษัท จะนำมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพและการบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

อ่านต่อ

 
การคัดสรร

 


       เราคัดเลือกผู้สมัครที่มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และคุณสมบัติตามระบบมาตรฐานเท่านั้น ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการฝึกอบรมการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท พร้อมออกใบรับรอง

Hotline :(034) 820730 ,426391
 Fax :(034)  426208         

 

 

บี.ไอ.จี. อินเตอร์การ์ด
(กระทุ่มแบน สมุทรสาคร)

บี.ไอ.จี. อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป
(อำเภอเมือง สมุทรสาคร)

บี.ไอ.จี. เซพตี้การ์ด 
(ลำปาง) 

 บี.ไอ.จี. อินเตอร์กรุ๊ป
(ระยอง)

 บี.ไอ.จี. อินเตอร์เซฟการ์ด
(นนทบุรี)

 

บี.ไอ.จี. อินเตอร์เซฟการ์ด
(ชลบุรี)